Rubriek Wie Wat Waar

De Nieuw-Apostolische Kerk heeft een werkgroep die zich bezighoudt met de historie van de kerk. Met name zijn wij geïnteresseerd in materiaal betreffende de Nieuw-Apostolische Kerk en haar voorlopers in Nederland als ook in de voormalige én huidige overzeese- en missiegebieden,  zodat dit centraal gearchiveerd kan worden en daarmee behouden voor het nageslacht en historisch onderzoek. 

Mocht u echter beschikken over historisch materiaal betreffende andere gebieden van de kerk, kunnen wij u middels onze (nationale en internationale) contacten naar de juiste personen doorverwijzen.

Materiaal kan b.v. bestaan uit documenten, boeken, gemeentebladen en geschriften, foto-, video- en geluidsmateriaal (grammofoonplaten, CD’s, DVD’s, MD’s, USB’s), maar ook voorwerpen welke een tijdsbeeld vertegenwoordigen.

Op deze pagina vindt u een invulformulier waar u e.e.a. kunt vermelden en documenten kunt uploaden waarvan geen hard copy bestaat, als ook vragen stellen. Graag maken wij met u een afspraak over de overdracht van uw materiaal.

Uiteraard gaan wij op gepaste en discrete wijze om met het materiaal dat u beschikbaar wilt stellen.

 


© Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland