Home

Welkom op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

Op deze website willen we u graag informeren over de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Ook willen we u onder meer op de hoogte houden van bijzondere evenementen en activiteiten.

Actueel

Pasen 17.04.2014

De viering van de opstanding van Jezus Christus, het christelijke paasfeest, neemt een belangrijke plaats in binnen de kerkelijke kalender. Je zou kunnen stellen: zonder Pasen geen christendom. Het één is nauw verbonden met het ander. Als Jezus na zijn kruisiging op Goede Vrijdag niet uit de dood was opgestaan, was Zijn lijden voor niets geweest. Hij is waarlijk opgestaan. Het is een overtuiging. Een geloofswaarheid dat enerzijds moed vraagt, maar anderzijds ook moed geeft. De overwinning op de dood, geeft eeuwig leven in het vooruitzicht. Momenten om te vieren. De woorden ‘het is volbracht!’ die Jezus sprak op Golgotha werden werkelijkheid toen Hij opstond uit de dood. Voor velen nog onverwacht en zelfs met ongeloof en enige scepsis ontvangen, ondanks dat Jezus al vele malen op Zijn opstanding heeft gewezen.

Lees meer

Heilige verzegeling op Malta 13.04.2014

Op zondag 13 april 2014 ( Palmzondag ) hield apostel P. Klene een verzegelingsdienst op Malta. De afgelopen maanden zijn twee jonge geloofszusters intensief voorbereid op het sacrament van de Heilige Verzegeling. Zij gaven een luid 'ja' op de vraag of zij de gaven van de Heilige Geest wilden ontvangen. Stralend stonden zij voor het altaar.

Lees meer

Samen Bouwen 27.03.2014

Samen Bouwen is een project van de jeugd voor de jeugd van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.Zoals de titel van dit project al aangeeft, gaat dit project over samen zijn, samen beleven, samen activiteiten ondernemen.Voor dit project is ook een apart gedeelte op deze website ingericht.

 

Tevens is er een uitgebreide website beschikbaar die geïnteresseerden informeert over de activiteiten en voortgang van het project. Neemt u gerust een kijkje op: www.samenbouwen.eu.

Lees meer

Opname en verlovingszegen in de gemeente op Malta 27.03.2014

Op zondag 23 maart 2014 vond er een bijzondere kerkdienst plaats in de gemeente op Malta. Tijdens deze dienst werden twee jonge vrouwen in de gemeente opgenomen en ontving een jong stel de zegen op hun verloving. De dienst werd geleid door de voorganger van de gemeente, priester J. Ambrogio.

Lees meer

Impressie bijeenkomst districtsjeugdleiders en jongeren in Amersfoort 24.03.2014

Op donderdag 20 maart 2014 vond de jaarlijkse voorjaarsvergadering van de districtsjeugdleiders uit Nederland plaats. Apostel P. Klene nodigt deze geloofszusters-en broeders tweemaal per jaar uit om over de jeugdverzorging te spreken.

 

Lees meer

Familie Lowe neemt afscheid van de gemeente Aruba 24.03.2014

De koffers zijn gepakt en het vertrek van familie Lowe is aanstaande; terug naar Nederland na een verblijf van een half jaar op Aruba. Graag delen ze op deze plaats een afscheidsgroet.

 

Lees meer

Gemeente Terneuzen gaat samen met de gemeente Antwerpen per 1 april 2014 24.03.2014

Op zondag 30 maart 2014 zal om 10.00 uur de laatste kerkdienst in de gemeente Terneuzen worden gehouden. Per 1 april 2014 zal de gemeente opgaan in de gemeente Antwerpen (B). De gemeenteleden hebben voor de gemeente Antwerpen gekozen als hun nieuwe thuisbasis. Lees meer