Home

Welkom op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

Op deze website willen we u graag informeren over de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Ook willen we u onder meer op de hoogte houden van bijzondere evenementen en activiteiten.

Actueel

Apostel verzegelt een 82 jarige geloofsbroeder in Asigron (Suriname) 20.11.2014

Op zaterdag 15 november 2014 heeft apostel P. Klene een kerkdienst gehouden in Asigron, in het binnenland van Suriname. De dienst werd door 61 geloofsbroeders-en zusters bezocht. In de week hieraan voorafgaand was een vooraanstaand kapitein, geloofsbroeder Menig, overleden. De rouwplechtigheden hadden het beeld van die week bepaald. De gebruiken in Suriname zijn verschillend in vergelijking met Nederland. Uit de omliggende dorpen kwamen velen meerouwen om het verlies van de overledene. De rouwdienst vond vorige week reeds plaats.

Lees meer

Apostel wijdt twee priesters en vijf diakenen voor gemeenten Balingsoela en Brownsweg 20.11.2014

Op zondag 16 november 2014 hield apostel P. Klene een kerkdienst in Balingsoela. Dit is de meest zuidelijke nieuw-apostolische gemeente in Suriname; dicht bij het stuwmeer aan het einde van de Affobakkaweg. De gemeente Brownsweg was ook uitgenodigd.

Lees meer

Stamapostel J.L. Schneider: “De gedachte tot verzoening staat in het middelpunt” 05.11.2014

Zoals reeds eerder vermeld, zal op zaterdag 29 november 2014 een verzoeningsverklaring tussen de Vereniging van Apostolische Gemeenten (VAG - in Nederland bekend als Gemeente van Apostolische Christenen - GvAC ) en de Nieuw-Apostolische Kerk ondertekend worden. Dat is een historisch moment voor beide kerken, na bijna 60 jaar scheiding. In een aanvullend interview deelt de internationale kerkleider stamapostel, J.L. Schneider, de achtergronden.

Lees meer

Bijeenkomst met een verklaring met betrekking tot verzoening gepland 01.11.2014

In de afgelopen maanden hebben verschillende ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van de Vereniging van Apostolische Gemeenten (VAG - in Nederland bekend als Gemeente van Apostolische Christenen - GvAC ) en de Nieuw-Apostolische Kerk plaatsgevonden. De gesprekken waren gericht op de gebeurtenissen die hebben geleid tot de scheiding van de Vereniging van Apostolische Gemeenten en de Nieuw-Apostolische Kerk in 1955. In open gedachtewisselingen werden deze gebeurtenissen vanuit de huidige optiek bezien. Het was de wens van beide partijen om hun relatie met elkaar te verduidelijken en met elkaar verzoend de toekomst te betreden.

Lees meer

Bezoek van apostel P. Klene aan de gemeenten Aruba en Bonaire 28.10.2014

Van 23 tot 27 oktober 2014 bezocht apostel Klene de gemeenten op Aruba, Bonaire en Curaçao. Op donderdag 23 oktober 2014 arriveerde de apostel op Curaçao waar hij met de plaatselijke diaken, broeder M. Overman eerst een bezoek bracht aan het nieuwe kerkgebouw dat nog in ombouw was. Het betreft een woonhuis waarin een kerkzaal en consistorie voor de gemeente Curaçao worden gerealiseerd. Bij de eerste aanblik was al duidelijk dat het een race tegen de klok was om het zaaltje voor de geplande inwijding van zondagmiddag gereed te hebben.

Lees meer

Oproep voor uitzending naar Aruba en Curaçao - Welke priester wil in 2015 deze gemeenten helpen verzorgen? 23.10.2014

Het jaar 2014 was voor de gemeente op Aruba een bijzonder jaar. Er kwam een einde aan de vaste bezetting op Aruba. De gemeente werd vervolgens wisselend bezocht. Priester Den Hamer en zijn echtgenote kwamen voor de laatste keer en diaken Lowe en zijn echtgenote waren bereid om nog enige maanden de gemeente te verzorgen. Daarna volgden nog enkele bezoeken van behulpzame priesters.

Lees meer

Hoogste punt van nieuwe kerk in Tamansarie (Suriname) bereikt 22.10.2014

Onlangs werd het hoogste punt bereikt bij de nieuwbouw kerk in Tamansarie (Suriname). Ook hier krijgt het dak van de kerk een lichtblauwe kleur. Dezelfde kleur die gebruikt wordt in het logo van de kerk. Al nieuw-apostolische kerken in Suriname zijn herkenbaar aan deze blauwe daken. Deze kerk wordt vrijwel geheel voorzien van kunststof kozijnen en deuren. Dit om het onderhoud in de toekomst tot een minimum te beperken.

Lees meer