Kerkdiensten

10.00 uur op zondag
20.00 uur op woensdag

Social Media

Motto 2016:

Overwinnen met Christus

 

Woord van de maand

Bijbelwoord van de dag

Laten mijn lippen overvloeien van lof, want u onderwijst mij in uw wetten, laat mijn mond uw woord bezingen, want al uw geboden zijn rechtvaardig.

Psalm 119, 171.172

Rubriek Wie Wat Waar

Landelijke Agenda

 


©