Actueel

Nieuwe kerk in Tamansarie (Suriname) ingewijd 10.02.2015

/media/images/165/small/sam_7370.jpg

Op zondagmorgen 8 februari 2015 heeft opziener R. Vis de nieuwe kerk in Tamansarie aan de Manadoweg ingewijd. Voordat de inwijdingsdienst begon vond de oplevering van het gebouw plaats. De voordeur was keurig in de apostolische kleuren versierd. De grondlegger van de gemeente Tamansarie, evangelist Mendelzoon en de huidige voorganger, herder R. Sanredjo, knipte samen het lint door, waardoor de oplevering een feit was.

Lees meer

Oproep container laden voor Suriname 02.02.2015

/media/images/76/small/logo_scnl_jpeg_resize_dpi_to_500.jpg

Op donderdag 5 maart 2015 wordt er door de stichting Corantijn in Benschop weer een container geladen met hulpgoederen voor Suriname.

Adres: Dorp 114 te Benschop

Helpt u ook mee?

Voor aanmelding en nadere informatie kan men contact opnemen met de T. Anbeek, telefoonnummer 06 28 77  40 42

Lees meer

Projectkoor Cantare zoekt zangers! 26.01.2015

/media/images/166/small/wervingsposter_nieuwe_zangers_versie_2.jpg

Het projectkoor Cantare van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zoekt nieuwe, enthousiaste en 'jeugdige' zangers voor jaar project in 2015; het concert 'Zalig te weten'. 

Onder voorbehoud de rest van het programma in 2015:

* 3 mei Jeugd- & Seniorendienst te Hilversum;
* 27 juni Openingsconcert gebouw Hilversum te Hilversum;
* 5 & 6 september Cantare koor- en repetitieweekend;
* 23, 24 & 25 oktober Orkestweekend La Symfona te Limburg;
* 29 november Cantare concert “Zalig te weten” te Voorthuizen;
* 6 december districtsaposteldienst te Gent;
* 2016 buitenlandse reis.
 

Lees meer

Oproep van de archiefwerkgroep 22.01.2015

/media/images/169/small/nak_archiefvoorwerpen_1.jpg

In de rubriek Wie Wat Waar, doet de werkgroep die zich bezighoudt met het archief van de kerk in Nederland een oproep voor het beschikbaar stellen van oude kerkelijke voorwerpen, foto's en documenten.

Daarnaast is de werkgroep nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om (thuis) alle documenten die de werkgroep inmiddels verzameld heeft te digitaliseren. Heeft u zin en tijd om hieraan mee te werken, laat het ons dan weten via ons e-mail adres wie.wat.waar at nak-nl.com of via het secretariaat van de kerk.

Lees meer

Renovatie kerkgebouw Nijmegen en realisatie zes studentenappartementen 05.01.2015

/media/images/165/small/2014-12-17_12.44.05.jpg

Het kerkgebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk aan de Graafseweg 101 in Nijmegen dateert uit het jaar 1923. In het jaar 1975 was voor het laatst een verbouwing uitgevoerd. Boven een gedeelte van het kerkgebouw is een woonruimte die echter al jaren niet meer als zodanig in gebruik was.

Sinds 2009 stond het gebouw enkele jaren te koop, maar zonder het gewenste resultaat. In 2013 ontstond het idee of het mogelijk was om in het gebouw appartementen voor studenten te realiseren. Nijmegen is tenslotte een studentenstad.

Lees meer

Verklaring met betrekking tot verzoening tussen Apostolische Gemeenschap en Nieuw-Apostolische Kerk (update - Nederlandse vertaling van verklaring) 11.12.2014

/media/images/165/small/b692e1913d.jpg

„De Apostolische Gemeenschap en de Nieuw-Apostolische Kerk willen graag de relatie tot elkaar verhelderen en met elkaar verzoend en met wederzijdse hoogachting de toekomst tegemoet gaan“, zo luidt de eerste zin van de „Verklaring met betrekking tot verzoening“. Dit voor de geschiedenis van beide kerken historische document werd op zaterdag 29 november 2014, in het kader van een bijeenkomst in het kerkgebouw van de Apostolische Gemeenschap in Düsseldorf door vertegenwoordigers van beide kerken ondertekend.

Lees meer

Apostel verzegelt een 82 jarige geloofsbroeder in Asigron (Suriname) 20.11.2014

/media/images/81/small/2014-11-15_17.08.33.jpg

Op zaterdag 15 november 2014 heeft apostel P. Klene een kerkdienst gehouden in Asigron, in het binnenland van Suriname. De dienst werd door 61 geloofsbroeders-en zusters bezocht. In de week hieraan voorafgaand was een vooraanstaand kapitein, geloofsbroeder Menig, overleden. De rouwplechtigheden hadden het beeld van die week bepaald. De gebruiken in Suriname zijn verschillend in vergelijking met Nederland. Uit de omliggende dorpen kwamen velen meerouwen om het verlies van de overledene. De rouwdienst vond vorige week reeds plaats.

Lees meer

Apostel wijdt twee priesters en vijf diakenen voor gemeenten Balingsoela en Brownsweg 20.11.2014

/media/images/81/small/2014-11-16_11.29.46.jpg

Op zondag 16 november 2014 hield apostel P. Klene een kerkdienst in Balingsoela. Dit is de meest zuidelijke nieuw-apostolische gemeente in Suriname; dicht bij het stuwmeer aan het einde van de Affobakkaweg. De gemeente Brownsweg was ook uitgenodigd.

Lees meer

Stamapostel J.L. Schneider: “De gedachte tot verzoening staat in het middelpunt” 05.11.2014

/media/images/165/small/naknl_2014_3.jpg

Zoals reeds eerder vermeld, zal op zaterdag 29 november 2014 een verzoeningsverklaring tussen de Vereniging van Apostolische Gemeenten (VAG - in Nederland bekend als Gemeente van Apostolische Christenen - GvAC ) en de Nieuw-Apostolische Kerk ondertekend worden. Dat is een historisch moment voor beide kerken, na bijna 60 jaar scheiding. In een aanvullend interview deelt de internationale kerkleider stamapostel, J.L. Schneider, de achtergronden.

Lees meer

Bezoek van apostel P. Klene aan de gemeenten Aruba en Bonaire 28.10.2014

/media/images/81/small/2014-10-26_08.26.38.jpg

Van 23 tot 27 oktober 2014 bezocht apostel Klene de gemeenten op Aruba, Bonaire en Curaçao. Op donderdag 23 oktober 2014 arriveerde de apostel op Curaçao waar hij met de plaatselijke diaken, broeder M. Overman eerst een bezoek bracht aan het nieuwe kerkgebouw dat nog in ombouw was. Het betreft een woonhuis waarin een kerkzaal en consistorie voor de gemeente Curaçao worden gerealiseerd. Bij de eerste aanblik was al duidelijk dat het een race tegen de klok was om het zaaltje voor de geplande inwijding van zondagmiddag gereed te hebben.

Lees meer