Kerkdiensten

10.00 uur op zondag
20.00 uur op woensdag
wijzigingen kerkdiensten

Landelijke Agenda

Social Media

Motto 2017:

Onze God en Vader komt de eer toe!

Woord van de maand

Kinderlied van de maand

 

Bijbelwoord van de dag

Daarop zei ​Petrus: ‘Hoe heb je durven besluiten om de ​Geest van de ​Heer​ te trotseren? Kijk, degenen die je man ​begraven​ hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je ​graf​ dragen.’

Handelingen 5, 29

Nieuws uit de districten

Rubriek Wie Wat Waar

 


© Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland