Kerkdiensten

10.00 uur op zondag
20.00 uur op woensdag
wijzigingen kerkdiensten

Landelijke Agenda

Social Media

Motto 2018:

Trouw zijn aan Christus

Woord van de maand

Kinderlied van de maand

 

Bijbelwoord van de dag

En de ​vreemdeling​ die zich met de HEER heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om ​dienaar van de HEER​ te zijn – ieder die de ​sabbat​ in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn ​verbond​ –, hem breng ik naar mijn ​heilige​ berg, hem schenk ik vreugde in mijn ​huis​ van ​gebed; zijn ​offers​ zijn welkom op mijn ​altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis​ van ​gebed​ voor alle volken’.

Jesaja 56, 6. 7

Nieuws uit de districten

Rubriek Wie Wat Waar

 


© Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland