Kerkdiensten

10.00 uur op zondag
20.00 uur op woensdag
wijzigingen kerkdiensten

Landelijke Agenda

Social Media

Motto 2017:

Onze God en Vader komt de eer toe!

Woord van de maand

Kinderlied van de maand

 

Bijbelwoord van de dag

Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.

Hebreeen 11; 9. 10

Nieuws uit de districten

Rubriek Wie Wat Waar

 


© Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland